Zdrada w genach - Jakzdobywac.pl
<< Wróć do listy

Czy predyspozycja do niewierności zapisana jest w genach?

Historia zdrady jest historią związków. Od zawsze budziła emocje. Pisał o niej Sokrates, Szekspir i Tołstoj. Jest jedynym grzechem wymienionym w dekalogu aż dwukrotnie!
Dawniej była tylko przywilejem mężczyzn. Jednakże dziś przyznaje się do niej co trzecia kobieta. 6% ankietowanych pań zdradziło partnera w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wśród panów, był to co dziesiąty uczestnik badania. Nigdy wcześniej zdrada nie była tak łatwo osiągalna, nigdy też nie była tak łatwa do odkrycia. Im większa niezależność finansowa kobiety, tym większa jej skłonność do zdrady.
 
Męska niewierność zwykle nie jest połączona z zaangażowaniem emocjonalnym, kobiety częściej angażują się w długotrwałe relacje pozamałżeńskie, dużo częściej też ich romanse kończą się rozwodem.
 
Kim jest statystyczny zdradzający?
 
Ma 45 lat, żonaty od 15 lat, wierzący. Za największe wartości w życiu uznaje rodzinę i dzieci. Wyniki sondażu CBOS potwierdzają stereotyp – statystyczny romansujący to dobrze sytuowany i wykształcony mężczyzna, pracujący w biurze, najlepiej na wysokim, kierowniczym stanowisku.
 
Najczęściej romanse nawiązujemy:
W pracy
Wśród przyjaciół i znajomych
 
Najrzadziej:
W pubach, restauracjach
W kręgu rodziny
W kinie
Na wyjazdach, urlopach, sanatoriach
 
Co może wydać się dziwne, jedynie 5% badanych nawiązało romans w internecie.
 
Wyjście zdrady na jaw często wiąże się z zakończeniem dotychczasowego związku małżeńskiego lub partnerskiego(co piąty rozwód), choć nie stanowi to reguły. O tym, że romans był powodem rozwodu, przekonany jest też co dziewiąty deklarujący, iż nie dowiedział się o nim stały partner żadnej ze stron (11%), a prawie dwie piąte romansujących, których kontakty ujrzały światło dzienne (39%), przyznało, że nie przyczyniły się one do rozpadu dotychczasowego związku.
 
Romanse Polaków na ogół mają charakter dość przelotny i nie pociągają za sobą większych konsekwencji – rzadko krytykują je osoby postronne, równie rzadko dowiadują się o nich stali partnerzy zdradzających.
 
Czy istnieje gen niewierności?
 
W 1992 zostały przeprowadzone badania w Ośrodku Badań nad Bliźniętami przy St. Thomas Hospital w Londynie. Przebadano setki par bliźniaczek. W rezultacie otrzymano wyniki, w których Tim Spector stwierdza, że jeśli jedna z bliźniaczek jest niewierna w swoim związku, to istnieje prawdopodobieństwo rzędu 55%, że druga również nie będzie wierna.Wyraźnie częściej tą zależność widać wśród bliźniaczek jednojajowych.
Niestety nie istnieje jeden gen odpowiedzialny za skłonność do romansowania. Prawdopodobnie jest to cały zestaw genów, odpowiadający za poziom neuroprzekaźników w mózgu, skłonność do podejmowania ryzyka i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 
Badania Johna Gotmana dowodzą, że najczęściej do zdrady dochodzi w związkach, w których partnerzy już się od siebie oddalili i mocno zmniejszyła się jakość związku. Dlatego najlepszym zabezpieczeniem przed zdradą jest dbanie o swój związek. Całe kompedium wiedzy na ten temat znajdziesz w moim kursie "Jak budować i naprawiać związek"